Centro de Documentación da AELG
Nota biográfica
Autores/as relacionados/as:

María del Carmem KrucKenberg, naceu en Vigo, frente o mar de Martín Codax, pero tamén ten o seu corazón á beira do Miño.

Estudiou no Colexio Alemán, escrebe dende os 16 anos inenterrumpidamente, non se presenta a premios; prefiere ser xurado.

Casou e foise a vivir a Buenos Aires onde estivo 4 anos. Divorciou no 1953 e ten unha filla.

Viaxou por 38 países de Europa, Asia, Africa e América.

Fixo discos para nenos na R.C.A. Española; e dous coa sua voz, un en galego e outro en castelán. No 1959 fixo tamén radio e colaborou e colabora no Diario "Faro de Vigo". Así como noutros Diarios e Revistas.

É viguesa distinguida 1994. Escribiu 17 libros; 2 carpetas e acaba de rematar o número 18.