Centro de Documentación da AELG
Descubrir a 'filla' de Rafael Alberti
6 de abril de 2011
Alberto Ramos
Fonte: Xornal de Galicia