Manuel
Rivas

antoloxía
divulgación
ensaio
libro homenaxe
narrativa
poesía