Manuel
Rivas

antoloxía
ensaio
libro homenaxe
narrativa
poesía