Manuel
Rivas

Relato contemporáneo
 Narrativa (Relatos)
 1995
 Edicións Xerais