Manuel
Rivas

A deusa atlántica
 Edición crítica (Arte)
 1999
 Concello da Coruña