Manuel
Rivas

Poemas coruñeses. Antoloxía de textos poéticos dos séculos XIX e XX
 Poesía
 2008
 Edicións Espiral Maior