Manuel
Rivas

V Festival da Poesia no Condado
 Poesía (Poemas soltos)
 1985
 Sociedade Cultural e Desportiva do Condado