Manuel
Rivas

De amor e desamor (2009)
 Poesía
 decembro de 2009
 Deputación da Coruña. Libro con CD