Alicia
Fernández Rodríguez

Letras novas
 Antoloxía
 2007
 Edita: Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega-Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade