Actividades

Día de Rosalía de Castro

Do 23 de febreiro de 2021 ao 15 de marzo de 2021
Co apoio do Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO)
Do 23 de febreiro de 2020 ao 29 de febreiro de 2020
Co apoio do Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO)
24 de febreiro de 2019
Co apoio do Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) e da Deputación da Coruña
24 de febreiro de 2018
Co apoio do Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) e da Deputación da Coruña
24 de febreiro de 2017
Co apoio do Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO)
24 de febreiro de 2016
24 de febreiro de 2015
24 de febreiro de 2014
Neste apartado recóllense poemas que diversas persoas e principalmente centros de ensino nos fixeron chegar.

Páxinas

1