Xosé Luís
Méndez Ferrín

Coroa literaria para Roberto Blanco Torres contra a súa morte
 Poesía
 setembro de 1999
 Ediciós do Castro