Xosé Lois
García

Homenaxe poética ao trobador Xohán de Requeixo
 Poesía
 2003
 Comisión Organizadora Homenaxe a Xohán de Requeixo