Verónica
Martínez Delgado

Críticas e reseñas
Rafael Fernández Lorenzo
Antonio Fernández Seoane
Mário Herrero Valeiro
Manuel Rodríguez Alonso
Antía Marante
Héitor Mera
Outras novas do autor/a na prensa
Montse Dopico
Presentacións e prólogos
Rafa Yáñez