(1930 - 1999)

Uxío
Novoneyra

Vis à Vis. Trinta e seis poemas e unha idea
 Poesía
 1997
 Grupo de Apoio a Elías e Ramiro