(1930 - 1999)

Uxío
Novoneyra

Poemas coruñeses. Antoloxía de textos poéticos dos séculos XIX e XX
 Poesía
 2008
 Edicións Espiral Maior