Miguel Anxo
Fernán-Vello

Poemas coruñeses. Antoloxía de textos poéticos dos séculos XIX e XX
 Poesía
 2008
 Edicións Espiral Maior