Luz
Pichel

Entrevistas:
Lugar de gravación: Casa de Galicia (Madrid)
Ano de gravación: 2009
A autora le outros autores/as:
(Pozo, Luz)
Lugar de gravación: Casa de Galicia (Madrid)
Ano de gravación: 2009
A autora le a súa obra:
Lugar de gravación: Casa de Galicia (Madrid)
Ano de gravación: 2009
Lugar de gravación: Libraría Couceiro (Compostela)
Ano de gravación: 2010
Actividades da AELG:
Lugar de gravación: Libraría Couceiro (Santiago de Compostela)
Ano de gravación: 2008