Luz
Pichel

Naceu en Alén (Lalín) en 1947. Estuda Filoloxía Románica en Santiago de Compostela. No 1970 trasládase a Madrid, onde remata estudos e queda a vivir. Escritora en ambas as linguas, abreuse á escrita en galego con Casa Pechada, Premio Esquío 2006. É catedrática de Lingua e Literatura castelás.

[Outubro, 2014]