Luz
Pozo

Códice calixtino
 Poesía
 1986
 Sotelo Blanco Edicións