Henrique
Rabuñal

Entrevistas:
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2007
Lugar de gravación: A Coruña
Ano de gravación: 2008
Lugar de gravación: A Coruña
Ano de gravación: 2009
Lugar de gravación: A Coruña
Ano de gravación: 2011
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2012
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2014
O autor le outros autores/as:
Obra: Scórpio
(Carvalho Calero, Ricardo)
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2007
O autor le a súa obra:
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2007
Lugar de gravación: Facultade de Filoloxía (A Coruña)
Ano de gravación: 2006
Actividades da AELG:
Lugar de gravación: Mosteiro de Poio (Poio)
Ano de gravación: 2005
Lugar de gravación: Centro Goianés (Goián-Tomiño)
Ano de gravación: 2005
Lugar de gravación: Castelo de Castro de Ouro (Alfoz)
Ano de gravación: 2007
Lugar de gravación: Café Auriense (Ourense)
Ano de gravación: 2004