Do 14 de outubro de 2005 ao 16 de outubro de 2005
O Simposio Internacional Letras na Raia, organizado pola AELG, celebrouse entre os días 14, 15 e 16 de outubro entre a localidade galega de Goián e a veciña portuguesa de Vilanova da Cerveira. O obxectivo desta actividade foi o de materializar o convivio sempre presente entre as letras de alén e de aquén Miño.

 

 

Vexa aquí a intervención do presidente da AELG, Cesáreo Sánchez, no acto de inauguración.


Os 14, 15 e 16 de outubro tivo lugar entre Vila Nova de Cerveira e Goián, Tomiño, o I Simposio Internacional Letras na Raia organizado pola Asociación de Escritores en Lingua galega, AELG.

            O domingo 16, ás 12:30 horas procedeuse á clausura do Simposio dando lectura ás conclusións, que son as seguintes:

1.  A saúde dunha literatura está relacionada coa saúde da lingua á que pertence. Mais a literatura é a súa carta de presentación, o elo que servirá para captar lectores, adeptos, amantes que desde a ponte do texto chegarán ao idioma, para vivilo, reinventalo e sostelo. Os galegos e as galegas contamos hoxe cunha ferramenta fundamental, o xénero que nos puxo en Europa cando o latín deixou de ser a lingua: a poesía, ela pode e debe ser hoxe a embaixadora da nosa cultura, polo seu recoñecemetno a todos os niveis.

2.    A literatura galega e a literatura portuguesa manteñen unha relación mediatizada pola cultura española que nos impón o filtro de Madrid. Cómpre rachar con esta visión desenfocada e facer chegar, recibir directamente unha e outra literatura. Por outro lado a falta de normalizade da cultura galega, algo que agardamos que mude desde este novo tempo político, obstaculiza o que debería ser unha relación fluída.

3.   Este simposio puxo de manifesto a necesidade de que as relacións entre Galiza e Portugal sexan de bilateralidade. Cultura galega e cultura portuguesa son hoxe elementos identitarios diferentes e definidos, mais proceden dun tronco común que previamente se identificou e definiu respecto doutras realidades culturais. Debemos aumentar o mutuo coñecemento e recoñecemento, un exemplo concreto sería o estudo da lingua e a literatura dun país no outro país.

4.   Concluímos tamén a necesidade de que os medios de comunicación: radio, prensa, televisión, galegos e portugueses atendan a esta necesaria bilateralidade creando espazos de participación para galegos e portugueses, nun e noutro lado, coa finalidade de afondar e incentivar o coñecemento e o respecto mutuo.


Finalmente a AELG quere manifestar o seu agradecemento ás asociacións e entidades que apoiaron este simposio: a Câmara Municipal de Vina Nova de Cerveira, a Associaçao do Convento Sao Paio e o Centro Goianés que cederon xenerosamente as súas instalacións; a Asociación Cultural Eliseo Alonso, que nos guiou na visita ao Forte de San Lourenzo e aos patrocinadores: Cedro e a Consellaría de Cultura, que estivo representada ao longo destes días pola Delegada de Cultura en Pontevedra, Dna Marta Souto.

 

Goián, 16 de outubro de 2005.

Vexa as actas do I e II Simposio aquí