Cesáreo
Sánchez

Colectivas
Praza Maior. Lugo (2016)
Rianxo (2016)
Fundación Caixa Galicia. A Coruña (2010)
2009
Fundación Caixa Galicia. Vigo (2009)
Girona (2005)
A Coruña (2002)
Samos (2001)
O Castro. Sada (2001)
Casa do Concello. Ferrol (2001)
Vigo (1998)
Andorra (1996)
Museo do Pobo Galego. Santiago de Compostela (1995)
Teatro Rosalía de Castro. A Coruña (1995)
Santiago de Compostela (1995)
Museo do Pobo Galego. Santiago de Compostela (1995)
Tui (1991)
Palma de Mallorca. Illes Balears (1990)
1990
Mondoñedo (1989)
Lugo (1989)
Durango. Biscaia (1988)
Baiona (1986)
A Coruña (1982)