Centro de Documentación da AELG
Autoría
Arquivo de Manuel López Foxo
Ano
1983
Lugar
Ferrol
Evento literario
Recital poético
Descrición da foto

1983
Recital poético organizado pola Sociedade Cultural Medulio

Arquivo de Manuel López Foxo

Persoas que figuran na fotografía
Ver etiquetas
Etiquetar

Fotografía achegada por Manuel López Foxo. Todos os dereitos reservados.
Se vostede coñece algún dato desta fotografía e/ou é consciente dalgún erro na información que se amosa, agradecémoslle que nolo comunique a oficina@aelg.org indicándonos este número de referencia: 1,173