Centro de Documentación da AELG
Autoría
Arquivo de Cesáreo Sánchez Iglesias
Ano
1999
Lugar
Castellò de la Plana-Morella
Evento literario
XVI Galeusca
Descrición da foto

Novembro de 1999
XVI Galeusca

Arquivo de Cesáreo Sánchez Iglesias

Persoas que figuran na fotografía
Ver etiquetas
Etiquetar

Fotografía achegada por Cesáreo Sánchez Iglesias. Todos os dereitos reservados.
Se vostede coñece algún dato desta fotografía e/ou é consciente dalgún erro na información que se amosa, agradecémoslle que nolo comunique a oficina@aelg.org indicándonos este número de referencia: 1,263