Antonio
García Teijeiro

Vis à Vis. Trinta e seis poemas e unha idea
 Poesía
 1997