Ana
Romaní

Vis à Vis. Trinta e seis poemas e unha idea
 Poesía
 1997
 Grupo de Apoio a Elías e Ramiro