Xosé Luís
Méndez Ferrín

II Festival da Poesía do Condado
 Poesía (Poemas soltos)
 1982
 Sociedade Cultural e Desportiva do Condado