Xosé Luís
Méndez Ferrín

I Festival de Poesía no Condado
 Poesía (Poemas soltos)
 1981
 Sociedade Cultural e Desportiva do Condado