Xosé Luís
Méndez Ferrín

Arredor das Irmandades da Fala. Pensamento, política e poética en Galicia (1914-1931)
 Ensaio
 setembro de 2016
 Edicións Xerais