Xosé Luís
Méndez Ferrín

A patria enteira. Homenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández
 Libro homenaxe
 2008
 Consello da Cultura Galega. USC. RAG