Xosé Luís
Méndez Ferrín

Represión, solidariedade e resistencia antifranquista. Homenaxe aos mártires do Furriolo
 Ensaio
 decembro de 2008
 Asociación Arraianos e posteriormente en Alvarellos Editora. Xoán Carlos Domínguez Prieto, coeditor