Xosé Luís
Méndez Ferrín

Poetízate. Antoloxía da poesía galega
 Poesía (Literatura infanto-xuvenil)
 2006
 Edicións Xerais