Xosé Luís
Méndez Ferrín

Ourense, craro río, verde sol. A cidade na voz dos seus poetas
 Edición crítica (Poesía)
 marzo de 2001
 Difusora. Edición de Marcos Valcárcel