Raúl
Gómez Pato

Xuro que nunca volverei pasar fame. Poesía escarlata
 Poesía
 maio de 2003
 Difusora de Letras, Artes e Ideas