Raúl
Gómez Pato

Campamento Xuvenil A Espiñeira-Boiro (A Coruña)
6º de primaria, 1º ESO
Do 21 de xullo de 2006 ao 21 de xullo de 2006