Pilar
García Negro

Entrevistas:
Lugar de gravación: Fundación Luís Seoane (A Coruña)
Ano de gravación: 2007
Lugar de gravación: A Coruña
Ano de gravación: 2008
Ano de gravación: 2009
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2011
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2011
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2011
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2014
Lugar de gravación: Casa da autora (A Coruña)
Ano de gravación: 2018
A autora le outros autores/as:
(Carvalho Calero, Ricardo)
Lugar de gravación: Fundación Luís Seoane (A Coruña)
Ano de gravación: 2007
A autora le a súa obra:
Lugar de gravación: Fundación Luís Seoane (A Coruña)
Ano de gravación: 2007
Actividades da AELG:
Actividade: Premios AELG 2008
Lugar de gravación: Hotel Porta do Camiño (Santiago de Compostela)
Ano de gravación: 2008
Lugar de gravación: Salón de Actos da Real Academia Galega (A Coruña)
Ano de gravación: 2019
Lugar de gravación: Salón de Plenos do Concello (Lugo)
Ano de gravación: 2017
Actividade: Premios AELG 2011
Lugar de gravación: Hotel Porta do Camiño (Compostela)
Ano de gravación: 2011
Lugar de gravación: Teatro Rosalía de Castro (A Coruña)
Ano de gravación: 2004
Lugar de gravación: Centro Goianés (Goián-Tomiño)
Ano de gravación: 2005
Lugar de gravación: Praza de Ferrol (Xardíns de San Fernando) (Lugo)
Ano de gravación: 2017
Lugar de gravación: Mosteiro de Poio (Poio)
Ano de gravación: 2005
Lugar de gravación: Pazo de Castrelos (Vigo)
Ano de gravación: 2006
Lugar de gravación: Fundación Luís Seoane (A Coruña)
Ano de gravación: 2021
Lugar de gravación: Salón de Plenos do Concello (Lugo)
Ano de gravación: 2017