Marta
Neira Rodríguez

Verbas amigas. Homenaxe a Blanca Ana Roig Rechou
 Ensaio (Homenaxe)
 setembro de 2021
 Xunta de Galicia. Coordinado por Marta Neira e Armando Requeixo
 Requeixo, Armando