Marilar
Aleixandre

Horas de Compostela
 Poesía (Libro homenaxe)
 marzo de 2019
 Real Academia Galega. Edición e coordinación de Marilar Aleixandre