Marilar
Aleixandre

Carlos Casares. A semente aquecida da palabra
 Libro homenaxe
 xaneiro de 2003
 Consello da Cultura Galega. Edición de Francisco Díaz-Fierros Viqueira e Henrique Monteagudo. Contén CD. Inclúe unha autopoética de Carlos Casares e colaboracións de escritores galegos na súa memoria agrupadas en catro partes: Poesía, Narrativa, Crítica e Ensaios