Marcos
Calveiro

Constelación de voces. 25 anos do Premio de Poesía do Concello de Carral
 Poesía
 outubro de 2022
 Edicións Espiral Maior. Edición de Carlos Lorenzo Pérez e Teresa Seara