(1922 - 2020)

Luz
Pozo

Correspondencia
Ilustracións na obra do autor/a
Obra traducida
M. Concepción Fernández Martín
M. Concepción Fernández Martín
M. Concepción Fernández Martín
Orixinais (manuscritos, mecanoscritos)
Antonio Noriega Varela
Faustino Rey Romero
Antonio Noriega Varela
Antonio Noriega Varela
Antonio Noriega Varela
Antonio Noriega Varela
Outras novas do autor/a na prensa
Ramón Fernández Mato
Soedade Noia
Rabanal
Xosé Manuel Pereiro
Xosé Manuel Pereiro
Antonio Fraguas Fraguas
T. P.
Presentacións e prólogos