(1922 - 2020)

Luz
Pozo

Homenaxe a Celso Emilio Ferreiro no seu centenario (1912-2012)
 Antoloxía (Homenaxe)
 2012
 Agrupación Cultural Alexandre Bóveda (A Coruña)