Igor
Lugris

Alguns poemas nom publicados em livro individual e/ou inéditos
 Poesía
 2006
 Edición dixital