Francisco X.
Fernández Naval

Fraxilidade consistente. Palabras para Eva Veiga
 Libro homenaxe
 maio de 2020
 Medulia Editorial. Coordinada por Luciano Rodríguez e Teresa Seara