Francisco X.
Fernández Naval

Entrevistas:
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2007
Lugar de gravación: A Coruña
Ano de gravación: 2008
Ano de gravación: 2009
Lugar de gravación: A Coruña
Ano de gravación: 2009
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2011
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2011
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2011
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2014
O autor le outros autores/as:
Obra: Contemporánea nº 1. Poesía galega de hoxe: Dúas xeracións do século(???MemberPage.videoLibrary.collectiveWork???)
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2007
O autor le a súa obra:
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2007
Conferencias:
Conferencia: Bater de sombras
Lugar de gravación: Liceo de Ourense (Ourense)
Ano de gravación: 2010
Actividades da AELG:
Lugar de gravación: Teatro Principal (Santiago de Compostela)
Ano de gravación: 2019
Lugar de gravación: Fundación Luís Seoane (A Coruña)
Ano de gravación: 2021
Lugar de gravación: Teatro Rosalía de Castro (A Coruña)
Ano de gravación: 2014
Videopoemas:
Lugar de gravación: Santo Amaro (Centroña Producións Audiovisuais S.L.) (A Coruña)
Ano de gravación: 2012