Francisco X.
Fernández Naval

Berra liberdade (Escritores galegos por Amnistía Internacional)
 Narrativa (Relatos)
 febreiro de 1996
 Editorial Galaxia