Concha
Blanco

Entrevistas:
Lugar de gravación: A Coruña
Ano de gravación: 2009
Lugar de gravación: Museo de Belas Artes (A Coruña)
Ano de gravación: 2013
Lugar de gravación: Museo de Belas Artes (A Coruña)
Ano de gravación: 2013
Lugar de gravación: Museo de Belas Artes (A Coruña)
Ano de gravación: 2013
Lugar de gravación: Museo de Belas Artes (A Coruña)
Ano de gravación: 2013
Lugar de gravación: Museo de Belas Artes (A Coruña)
Ano de gravación: 2021
A autora le outros autores/as:
(Fernández Paz, Agustín)
Lugar de gravación: Museo de Belas Artes (A Coruña)
Ano de gravación: 2013
A autora le a súa obra:
Lugar de gravación: Museo de Belas Artes (A Coruña)
Ano de gravación: 2013
Actividades da AELG:
Lugar de gravación: Praza Concha Blanco (Cee)
Ano de gravación: 2021
Lugar de gravación: Casa da Cultura (Cee)
Ano de gravación: 2021