Concha
Blanco

Coa carauta posta
 Narrativa (Novela)
 2009
 Editorial Toxosoutos