Carmen
Mejía Ruiz

Actas do V Congreso Internacional de Estudos Galegos
 Ensaio (Libro de actas)
 1999
 Ediciós do Castro. Centro de Documentación de Galicia da Universidade de Trier. Recolle os contidos presentados ao Congreso Internacional de Estudos Galegos (1997. Tréveris).