Miguel Anxo
Seixas Seoane

Arzúa, setembro de 1960.

1979-84: Licenciado de grao en Historia da Arte Moderna e Contemporánea pola Universidade de Santiago de Compostela.

[Xaneiro, 2013]